Aviso Legal

Condicions Generals

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol referent als Serveis de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa als l’usuari que Asesoría MFB és el nom comercial de Asesoría Laboral Marta Fernández Balsells amb número d’identificació fiscal nombre B43091685 i amb domicili social a Joan Lamote de Grignon, 5, 43006 Tarragona.

Posem en el seu coneixement que Asesoría MFB és el titular d’aquesta web i actua com a explotadora i gestora dels continguts d’aquest portal web. Per a qualsevol aclariment no dubti en contactar amb nosaltres a marta@asesoriamfb.com.

De conformitat amb allò que estableix el RGPDUE 2016/679, l’informem que a efectes de la prestació de serveis professionals com a : “Assessoria Laboral / Fiscal / Comptable”, justificat per la pròpia prestació del servei, Asesoría Laboral Marta Fernández Balsells, assumeix les funcions i obligacions com a “Encarregat de Tractament” Art. 28 RGPDUE 2016/679.

Per aquest motiu li informem que hem adoptat les mesures tècniques i organitzatives requerides per tal de garantir la seguretat de les seves dades. Totes aquestes mesures estan degudament descrites en el DOCUMENT DE MESURES DE SEGURETAT. En cap cas es destinaran ni tractaran les dades a que tinguem accés, amb la finalitat diferent de la que requereix la prestació de serveis esmentats anteriorment.

L’informem que les dades personals proporcionades son confidencials i formen part del Registre d’activitats de Tractament de Asesoría Laboral Marta Fernández Balsells, amb la finalitat d’agilitzar la nostra gestió i servei, així com proporcionar-li informació que signa del servei tret que ens manifesti al contrari.

Pot exercir els seus drets ARCOPL, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : Joan Lamote de Grignon, 5, 43006 Tarragona.

Les presents Condicions Generals regeixen juntament amb la Política de Privadesa i la Política de Cookies l’accés i utilització del lloc web en el qual es troba, així com la contractació dels serveis i productes que des de la mateixa s’ofereixen.

La utilització de la web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions legals de les nostres pàgines. D’aquesta manera s’estableixen una sèrie de drets i obligacions que s’han de complir per part de l’usuari de la web. Aquests drets i obligacions regiran l’ús de la web. En cas de no estar d’acord amb aquestes condicions generals, l’esmentat usuari haurà d’abandonar immediatament la web.

Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’usuari manifesta que ha llegit i comprèn el que s’ha exposat, que té capacitat suficient per contractar els productes i serveis oferts, i que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

L’usuari haurà de llegir atentament els continguts d’aquestes Condicions Generals sempre que accedeixi al portal, ja que aquestes poden patir canvis. El titular de lloc web es reserva la possibilitat d’introduir canvis tant en la informació continguda com en els serveis i productes oferts, sempre amb la finalitat de millorar els continguts o complementar la informació existent.

Qualsevol modificació realitzada en el lloc web no afectarà als productes o serveis que ja haguessin estat adquirits prèviament.

Condicions d’Ús

1.  L’accés a la informació continguda al web és lliure i gratuït.

2. És possible que per a la compra de productes o serveis, l’usuari hagi de registrar-se. Les dades que subministri l’usuari han de ser exactes i verídiques. Tanmateix l’usuari registrat serà responsable de la custòdia de la seva contrasenya i assumeix els danys i perjudicis que es puguin derivar del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. Tots els serveis o productes comprats sota la contrasenya d’un usuari registrat s’entenen realitzats per aquest usuari.

3. Normes d’ús de el portal:

  • L’usuari s’obliga a utilitzar la web segons aquestes condicions generals i segons el que estableix la llei vigent i les normes de l’ordenament jurídic.
  • De la mateixa manera, l’usuari es compromet a no utilitzar els continguts del lloc web per a la realització d’activitats constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o siguin de caràcter il·lícit.
  • L’usuari es compromet a no difondre dades i continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic o que afectin els drets humans o que promoguin o realitzin apologia del terrorisme.
  • L’usuari es compromet a no introduir ni difondre virus o programari nociu que sigui capaç de provocar danys en els sistemes informàtics, tants dels proveïdors dels serveis com de tercers.
  • Es compromet a no difondre ni transmetre a tercers qualsevol tipus d’informació o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
  • Es compromet a no enviar publicitat no autoritzada expressament, coneguda com a ‘correu brossa’ o ‘spam’, excepte en aquelles àrees que hagin estat concebudes per a això.
  • Es compromet a no difondre o introduir informació o continguts falsos o inexactes o que indueixin a error als receptors de la informació.
  • Especialment es compromet a no suplantar la identitat d’altres usuaris utilitzant les seves claus de registre (usuari i contrasenya).
  • Es compromet a respectar els drets de la propietat intel·lectual i industrial, patents i marques que siguin propietat del web o de terceres persones.
  • Es compromet a no difondre ni transmetre a tercers qualsevol tipus d’informació o contingut que representi una violació del secret de comunicació i la legislació vigent sobre les dades de caràcter personal.

4. En cas d’incompliment de qualsevol dels punts anteriors, el titular del web es reserva el dret a iniciar les accions legals que consideri oportunes.

5. Totes les informacions i el flux d’informació entre l’usuari i el titular de la web serà confidencial i no es podrà reenviar a tercers, amb la finalitat d’evitar accessos no autoritzats a la informació privada de l’usuari.

Propietat intel·lectual i industrial

L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de l’empresa propietària del web.

Queden totalment prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició el públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa del propietari de la web i sempre s’haurà de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual que ostenta el titular del web.

Exempció de responsabilitat

Els titulars del portal declinen qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts per les operadores d’internet. Així mateix, el titular del web no es fa responsable de les caigudes de la xarxa o del fluid elèctric i les conseqüències que es derivin per aquesta manca de servei.

Així mateix el titular del web no es fa responsable dels danys produïts en el programari o equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la utilització del web.

Informació sobre els vincles externs (links)

Aquest portal web no es fa responsable dels webs de tercers a les que pugui tenir accés l’usuari mitjançant la utilització de vincles externs, també coneguts com links, o de qualsevol altre tipus de contingut de la web posat a disposició per tercers.

L’accés a una web no pròpia es fa per voluntat i compte de l’usuari. No podem garantir, ni responsabilitzar-nos de la informació obtinguda a través de qualsevol enllaç extern i de la mateixa manera no ens responsabilitzem de la informació obtinguda en aquestes webs externes que res tenen a veure amb la nostra web.

Registre d’usuaris

La utilització dels serveis oferts pel titular del web impliquen la necessitat de registre per part de l’usuari de la web. L’usuari haurà d’omplir el formulari creat a aquest efecte. Es demanarà a l’usuari que accepti les presents Condicions Generals així com la Política de Privadesa i la Política de Cookies.

Un cop registrat, l’usuari tindrà accés a la seva àrea privada on en tot moment podrà comprovar, rectificar o esborrar les seves dades. També podrà comprovar informació relativa a les seves comandes i els lliuraments.